Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

Kunnskapsministerens forslag om et kreativitetsfag

Foto: Stig Weston

I sin tale til SVs landsmøte lanserte Bård Vegar Solhjell ideen om et nytt kreativitetsfag. Var det lurt?


27.03.2009

Umiddelbart høres det jo kanskje flott ut med et slikt fokus på kreativitet. I disse tider er det etterlengtet. Men når vi hører at forslaget er basert på å slå sammen musikk og kunst & håndverk, samtidig som dans, drama og andre kunstfag skal inn, er det grunn til å stille noen spørsmål:

  • Blir det flere timer til faget, eller skal bare flere fagområder inn i de samme timene?
  • Hvem kan undervise i et kreativitetsfag? Blir det i praksis et fag som pulveriseres ved at flere lærere kommer inn og arbeider med hvert sitt?
  • Hvis kreativitet er kjerneområdet for faget, hva skjer med håndverket og fagkunnskapen?
  • Blir faget et alibi som gjør at kreativitet og estetiske læreprosesser får enda mindre plass andre steder i skolen?

Vel, på Solhjells blogg har han i ettertid presisert at denne saken er åpen for dialog og debatt. Det er en viktig diskusjon som vi må engasjere oss i. Etter mitt syn har Solhjell kommet med en god og viktig visjon, i det at vi trenger bedre utviklingsvilkår for kreativitet i skolen. Flott! Men konkretiseringen i forslag om å slå sammen musikk og kunst & håndverk blir forhastet og feil.

Her er min kommentar til forslaget - publisert på bloggen hans 25. mars:

"I talen til landsmøtet argumenterer du svært godt for betydningen av kreativitet generelt i samfunnet. Jeg forstår deg dit hen at du ser på kreativitet som en grunnleggende og gjennomgripende kompetanse som samfunnet trenger i mange yrker, i mange situasjoner og dermed i mange skolefag. Derfor vil du gi kreativiteten bedre utviklingsvilkår i skolen. DET peker mot en god visjon!

Likevel går ditt konkrete forslag ut på å plassere kreativitet til et eget fag. Jeg opplever det som en selvmotsigelse. Konsekvensen av din "visjon" (om jeg har oppfattet den riktig) bør jo være at kreativitet betraktes som en gjennomgripende kompetanse i alle skolefag.

La meg trekke en parallell: Både matematikk og mat&helse inneholder oppøving av regneferdigheter. Da Kunnskapsløftet ble innført var det likevel ikke aktuelt å slå sammen disse fagene, for alle vet jo at begge inneholder mye mer enn regneferdigheter. Å regne ble derimot en av de fem grunnleggende ferdighetene som oppøves i ALLE fag, på det enkelte fags premisser. Det er et system for læring som skaper helhetlig kompetanse og som gir elevene likere mulighet for læring, på tross av ulike styrker og interesser. For meg som musikklærer er det en viktig erkjennelse at musikkfaget, i tillegg til å utvikle musikalsk, estetisk og kreativ kompetanse, også bidrar til å berede grunnen for utvikling av f.eks. lese- og regneferdigheter.

På samme måte kan man si at kreativitet er en basiskompetanse som kan utvikles i alle fag, ikke bare i såkalte "kreative fag" - og i hvert fall ikke som et eget fag.

Et annet moment som feilaktig kan brukes i argumentasjonen for å slå sammen kunstfagene, er tverrfaglighet. Dette har vært et vanskelig felt for kunstfagene i alle år. Skolen har alt for ofte forvekslet tverrfaglighet med det å sette flere fag ved siden av hverandre. Vi har grelle eksempler på at det medfører utvanning av kompetanse. Tverrfaglighet oppstår ikke av seg selv ved å riste fagene sammen, på bekostning av faglighet. Tvert i mot, for å oppnå tverrfaglighet må det være en viss faglighet å "tverre". Derfor er ideen om grunnleggende ferdigheter på fagenes egne premisser god, mens ideen om et eget kreativitetsfag ikke er det. Dette representerer to ulike systemer for å løse samme type utfordringer. Vi har en god løsning i dag, og trenger ikke å supplere den med en dårlig.

Min oppfordring er derfor å holde fast ved den gode visjonen om å gi kreativitet bedre utviklingsvilkår, men lete etter tiltak på et bredere grunnlag.
- Hvordan kan kreativitet utvikles i alle fag - på det enkelte fags premisser?
- Og hvordan kan man styrke kunstfagenes rolle som "motor" i denne utviklingen?"


Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map