Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

Kunnskapsministeren lover musikklærere med fagkompetanse

Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

I den nye Stortingsmeldingen om lærerutdanningen som ble lagt fram 6. februar satses det på å øke lærernes fagkompetanse, og Bård Vegar Solhjell kommer med fagre løfter.


06.02.2009

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell mener lærernes fagkompetanse må økes, og uttaler følgende til Dagsnytt 17.30 i dag: "Min oppfatning er at det er viktig i alle skolefag. Derfor blir det nå kompetansekrav for å kunne undervise i alle fag, enten det er matte eller musikk." Det må riktignok understrekes at dette forslaget bare gjelder for ungdomstrinnet.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at omlag halvparten av lærere som underviser i musikk på småskoletrinnet ikke har noen som helst utdanning i faget. For mellomtrinnet og ungdomstrinnet er tallene henholdsvis 35,5 prosent og 27,4 prosent. (Statistisk sentralbyrå / Bengt Oscar Lagerstrøm: Kompetanse i grunnskolen, Hovedresultater 2005/2006)

Det er mange lærere som gjør en glimrende jobb for musikkfaget, selv om de ikke har formell kompetanse i faget. Men det kan likevel ikke være tvil om at økt fagkompetanse generelt sett vil gi flere lærere som er trygge i faget og gir bedre undervisning. Læreplanen forutsetter stadig høyere kompetanse innen f.eks. samspill og komponering jo lenger opp i grunnskolen man kommer. Samtidig vet vi at mye av grunnlaget for f.eks. gehørutviklling legges i tidlig skolealder.

På denne bakgrunn er det gledelig at Kunnskapsministeren mener kravet om fagkompetanse på ungdomstrinnet nå skal gjelde også for praktisk-estetiske fag. Likevel er det grunn til fortsatt å arbeide for at praktisk-estetiske fag ikke skal rammes av manglende fagkompetanse. Kompetansekravene er nemlig enn så lenge knyttet til tilsetting, ikke konkret til hvilke fag læreren faktisk underviser i. "I praksis er det rektor som fastsetter hvilke undervisningsoppdrag den enkelte lærer blir tildelt. Selv om en lærer er tilsatt for å undervise i spesifiserte fag, kan vedkommende bli tildelt undervisning i andre fag." (St.meld. nr. 11 2008-2009, kap. 2.2.2)

Spørsmålet blir om rektor velger å tilsette lærere med f.eks. musikkompetanse, eller tildeler faget til lærere som har ledige timer uavhengig om de er kompetente eller ikke. Det kan virke som om man har åpnet for en "praktisk" løsning i den retning, men målet står klart i meldingen: "Målet er at lærere skal ha relevant utdanning i alle fag de underviser i. For å bidra til dette bør kravene til faglig kompetanse knyttes sterkere til det å undervise og ikke bare til å bli tilsatt." Det vil bli sendt ut til høring et forslag om å endre opplæringsloven og kompetanseforskriften i retning av å knytte kompetansekravene sterkere til undervisning. Vi får håpe alle som leverer høringssvar ber om at dette blir gjeldende likt for alle fag!

Når det gjelder barnetrinnet er det lite i meldingen som tilsier at fagkompetanse i praktisk-estetiske fag vil få et løft. I pressekonferansen der Stortingsmeldingen ble presentert sier Solhjell riktignok at "alle skolefag er viktige. Alle skolefag har det ved seg at du må kunne faget og ha en evne til å formidle akkurat det faget på en god måte for å kunne gjøre det bra." Vi får håpe tiltakene for etter- og videreutdanning tilgodeser praktisk-estetiske fag. Her er det nok i stor grad lærerutdanningene som i større grad enn i dag bør ta ansvar.

Les Stortingsmeldingen.

Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map

© Musikkpedagogikk.no 2012 Materialet er vernet etter åndsverkloven.
Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

Utviklet av Imaker as