Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Å KUNNE UTTRYKKE BRUKE DIGITALE VERKTØY

Læreplanen sier:

kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk."

Kommentar

Moderne musikkproduksjon har for lengst tatt skrittet inn i den digitale verden. Det gjelder for alle sjangrer, men kanskje spesielt innen rytmisk musikk. Etter hvert har også tilgjengeligheten til utstyret økt ved reduserte priser og bedre brukervennlighet. Dette gjør at barn og ungdom lett kan komme igang med å lage sin egen musikk på datamaskin. Her ligger det spennende muligheter til å være musikalsk skapende, også hvis man ikke behersker et tradisjonelt instrument. For skolen blir dette en nødvendig påminnelse om å ta i bruk digitale verktøy også i musikkfaget.

Det er viktig at elevene får anledning til å prøve seg på instrumenter. Det gir bl.a. en nærhet til den fysiske siden ved musikkutøvelse og klangproduksjon og man kan frembringe nyanser som kun eksisterer i "den analoge verden". Men med digitale verktøy som supplement får vi tilgang til flere gode metodiske aspekter:

  • Elever som komponerer musikk ved hjelp av loopbasert programvare opplever at de går "rett på musikken". De disponerer et bibliotek av lydfiler (looper) spilt inn av profesjonelle musikere. Det klinger flott fra første øyeblikk og man hopper praktisk talt over hele øveprosessen. Det gir høy motivasjon og gode musikkopplevelser.
  • Ved å arbeide med ferdig innspilt lyd, med muligheter for bearbeiding, kan elevene vie hele sitt fokus til komponering, sammensetting av virkemidler og å skape et personlig uttrykk.
  • Samtidig kan man lett manipulere lyder og skape nye uttrykksformer. Komponering og framføring av musikk via datamaskinen gir tilgang til musikalske uttrykk som ikke lar seg utøve med tradisjonelle instrumenter.

Det er selvfølgelig en viktig forutsetning at verktøyene man benytter gir et handlingsrom for kreativ bearbeiding av materialet. En del programmer og nettsteder gir så få muligheter at de virker mot sin hensikt. Når elevproduktene i sterk grad blir begrenset og innsnevret må man reise spørsmål om verktøyet er godt nok til å fremme kreativitet og utfoldelse.

Foruten ulike former for programvare omfatter digitale verktøy i musikk også opptaksutstyr og ulike medier for formidling av musikk. Sist, men ikke minst, skal vi merke oss at musikkteknologisk kompetanse i denne sammenheng også forutsetter undervisning om kildekritikk og opphavsrett.

Dette er kanskje den eneste av de fem grunnleggende ferdighetene som innebærer at musikkfaget mange steder må tilføres nytt innhold. Riktignok er en del skoler godt i gang med å bruke digitale verktøy i musikkfaget, men mange har behov for programvare, kompetanseheving og kanskje fremfor alt tid og mot til å kaste seg ut i det ukjente. Men her er det store gevinster å hente i form av motiverte elever som opplever en klar sammenheng mellom musikkfaget i skolen og musikklivet utenfor.

Mer om grunnleggende ferdigheter

Feil om grunnleggende ferdigheter

"Så kommer den nok en gang til uttrykk - denne misforståtte oppfatningen av de grunnleggende ferdighetene! I Utdanning nr. 4 /15. februar 2008 står følgende å lese i en ellers interessant reportasje om en lærers varierte og travle arbeidsdag:..."

06.06.2008
Les mer...

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Andre relevante sider:
»