Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Å KUNNE UTTRYKKE SEG MUNTLIG

Læreplanen sier:

"Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring. I tillegg dreier det seg om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne musikkopplevelser og refleksjoner om musikk som fenomen."

Kommentar

Norsk skole har lang tradisjon for å arbeide med muntlig aktivitet i musikkfaget, og sang er en naturlig og grunnleggende del av barns musikkutøvelse. Å "eksperimentere med stemmen" har kanskje vært mest aktuelt på de lavere årstrinn, blant annet gjennom arbeid med rytmiske talekor, leke med lyse og mørke toner og lage lange glissandoer (gli fra en tone til en annen). Dette er også fine øvelser som skaper bevissthet om tonehøyde og legger grunnlaget for å synge rent. Mange har også komponert med denne type stemme-eksperimenter, noe flere læreverk for småskolen gir eksempler på.

Den andre delen i læreplanens formulering handler om å sette ord på og snakke om musikken. Også det er velkjente aktiviteter i musikkfaget. Som pedagoger kan vi undervise og legge til rette for læring, men selve læringen skjer i elevene.* Når de setter ord på kompetansen de tilegner seg skapes også en større bevissthet og læringen forsterkes. Arbeid med denne grunnleggende ferdigheten fyller dermed flere funksjoner, - det styrker elevens ferdighet i å uttrykke seg muntlig samtidig som det styrker det musikkfaglige arbeidet.

Musikkfaget inneholder i mange tilfeller muntlig aktivitet i en sammenheng som elevene er godt motivert for, enten det er sang i store grupper, solistøving eller utforskende og eksperimenterende stemmebruk i ulike varianter. Elever som kommer i stemmeskiftet har svært godt av å bli bevisst hva som skjer med stemmen og fortsette å bruke den, i hvert fall om undervisningen tar de nødvendige hensyn.

Som man ser bør den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg muntlig ikke oppleves som vanskelig for den som underviser i musikk. Dette er en naturlig del av undervisningen og styrker legitimering av faget. Det er flott vite at arbeidet med musikk samtidig bidrar til helt grunnleggende ferdigheter for elevene!

* = Les mer om syn på om kunnskap formidles til eller konstrueres av eleven i Musikkundervisningens didaktikk, kap. 14: "Hva er kunnskap i musikk?"

Mer om grunnleggende ferdigheter

Feil om grunnleggende ferdigheter

"Så kommer den nok en gang til uttrykk - denne misforståtte oppfatningen av de grunnleggende ferdighetene! I Utdanning nr. 4 /15. februar 2008 står følgende å lese i en ellers interessant reportasje om en lærers varierte og travle arbeidsdag:..."

01.11.2008
Les mer...

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ?