Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Å KUNNE REGNE

Læreplanen sier:

kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk."

Kommentar

Det er lenge siden matematikk bare handlet om å regne med tall. Praktiske erfaringer med mønstre og strukturer, former og figurer, deler og helheter er med på å legge grunnlag for analysen, systematiseringen og problemløsingen som er en del av matematisk kompetanse. Slike erfaringer kan også tilegnes gjennom kunstneriske uttrykksformer.

Lærerplanen beskriver sammenhengen til musikk. Grunnelementene og sammensetningen av disse "tegner" opp musikkens lydlige former og figurer. Vi skaper mønstre og strukturer i samspill og komponering. Ved lytting opplever vi at deler settes sammen til meningsfulle helheter. Disse og mange flere eksempler viser hvordan musisering, komponering og lytting gir erfaringer som bidrar til grunnlaget for kompetanse i matematikk.

Musikkteori inneholder også regning i form av hvordan f.eks. to firedeler tilsammen varer like lenge som en halvnote. Men denne formen for "musikalsk matematikk" kan lett føre til en avsporing i musikkundervisningen. Da er det viktigere å oppleve med kroppen hvordan tid beregnes i musikalsk samspill - i dette eksemplet kanskje ved samspill der både firedeler og halvnoter inngår. Teorien og den praktiske erfaringen er ikke motsetninger, men en for stor vekt på det teoretiske aspektet er ikke i tråd med læreplanens intensjoner for musikkfaget. I tillegg reduserer det elevens mulighet til å opparbeide praktisk kompetanse fra mange innfallsvinkler, også de kunstneriske, som fundament for refleksjon og teoretisk kompetanse.

Vi ser altså at den grunnleggende ferdigheten "å kunne regne" best ivaretas ved at musikkfaget holder fast ved praktiske aktiviteter. Faget trenger ikke tillegges nytt innhold. Tvert om, det er en styrke å vite at man bidrar til en grunnleggende kompetanse på flere områder ved å legge til rette for et skapende og utøvende musikkfag.

Mer om grunnleggende ferdigheter

Feil om grunnleggende ferdigheter

"Så kommer den nok en gang til uttrykk - denne misforståtte oppfatningen av de grunnleggende ferdighetene! I Utdanning nr. 4 /15. februar 2008 står følgende å lese i en ellers interessant reportasje om en lærers varierte og travle arbeidsdag:..."

06.06.2008
Les mer...

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map