Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Å KUNNE UTTRYKKE SEG SKRIFTLIG

Læreplanen sier:

kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og dans. Skriving benyttes også til å eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og formuttrykk og å reflektere over kunnskap i faget."

Kommentar

Først kan det være greit å understreke at læreplanen her bruker begrepet "notasjon". Det er altså ikke nødvedigvis snakk om noter i tradisjonell forstand. Grafisk notasjon er like relevant. I begge tilfeller handler det om å definere et sett symboler og/eller tegninger som representerer musikken, ikke ulikt den måten bokstaver er et skriftspråk som representerer talespråket vårt. Valget mellom tradisjonelle noter eller grafisk notasjon er i Kunnskapsløftet overlatt til læreren.

Uansett notasjonsform, eller om man velger flere former, så kan elevene lære å bruke notasjon som en "huskelapp" for egen utøvelse og skaping. Det kan være nyttig å lære enkle teknikker for å skissere musikalske forløp eller f.eks. formelementer som repetisjon, variasjon, overganger og kontraster m.m.

Som analyseredskap kan notasjon skjerpe øret og visualisere musikken slik at det blir lettere å se form og struktur.

Å notere musikk vil naturlig nok også være nært knyttet til å lese .

Det tradisjonelle skriftspråket (bokstavene) har også sin plass i musikkundervisningen, gjerne i samarbeid med norskfaget. Eksperimentering med rim og rytme er nevnt i læreplanen, og det er nokså vanlige aktiviteter med de yngre elevene. På et høyere nivå gir det god støtte til forståelsen av f.eks. hvordan en sangtekst kan bygges opp eller til hvordan språket i seg selv inneholder musikalske elementer (rytme, rim og melodisk tonefall) som kan brukes i skapende arbeid.

Til slutt kan skriftspråket også brukes i refleksjon omkring opplevelser og kunnskap i faget. Veggavis med fakta om Mozart eller The Beatles er kanskje den aller minst relevante siden av dette. Da er det mer interessant å la elevene formidle musikalske opplevelser gjennom f.eks. poesi eller bruke stemninger de skaper i skriftspråket som inspirasjon for musikalsk improvisasjon eller komponering.

Igjen kan musikklæreren senke skuldrene og vite at vanlige musikkaktiviteter kan bidra til det å kunne uttrykke seg skriftlig. Grafisk notasjon er ikke vanskelig å begynne med (hvis man ikke allerede er i gang) og samarbeid med norskfaget kan være berikende. Det er godt både for eleven, læreren og faget at musikkundervisningen kan bidra på flere områder.

Mer om grunnleggende ferdigheter

Feil om grunnleggende ferdigheter

"Så kommer den nok en gang til uttrykk - denne misforståtte oppfatningen av de grunnleggende ferdighetene! I Utdanning nr. 4 /15. februar 2008 står følgende å lese i en ellers interessant reportasje om en lærers varierte og travle arbeidsdag:..."

01.11.2008
Les mer...

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Relevante artikler:

Problemer med å lese sider? Klikk her.