Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

2 - Kvalitetsområder

Denne delen peker på seks faktorer som er med å definere kvalitet i utøvende og skapende arbeid med musikk i skolen. Vi kaller dette for kvalitetsområder. Begrepene er i utgangspunktet gjort generelle og overordnede, slik at de kan passe med et bredt spekter av aktiviteter og elevkompetanse. Hensikten med kvalitetsområdene er å konkretisere og identifisere ulike sider ved kvalitet.

Ved å klikke på begrepene får du opp et vindu med forklaring, eksempler på konkretisering og forenkling for praktisk bruk med elever.


De seks kvalitetsområdene er:

(Klikk for en nærmere beskrivelse og eksempler på forenkling og konkretisering.)

Et viktig poeng er at kvalitetsområdene i praktisk bruk ofte må konkretiseres og tilpasses den enkelte aktivitet slik at de blir kommuniserbare med elevene på deres nivå. De generelle begrepene over skal passe for et bredt spekter av aktiviteter, elevprodukter og kompetanse eleven viser i arbeidet.

I praktisk bruk vil man også oppleve at et eller flere områder i gitte sammenhenger ikke er så relevante, mens et annet kanskje er ekstra viktig. Man kan derfor fjerne og vekte kvalitetsområdene ulikt i forskjellige sammenhenger.

- Se flere eksempler på praktisk bruk.

Et annet viktig poeng er at kvalitetsområdene bare dekker kompetansen eleven viser i arbeidet. Andre faktorer, som f.eks. øving, innsats, tålmodighet, samarbeidsevne og mot kan også være viktige i prosessen på vei mot å oppnå kvalitet. Men fagvurderingen i skolen skal kun forholde seg kompetansemålene. Forhold som innsats og samarbeidsevne er derfor en del av vurderingen i orden og oppførsel. (Jfr. forskrift til opplæringsloven, § 3-5)

Et tredje viktig poeng er at kvalitetsområdene ikke representerer helt adskilte kategorier. De påvirker hverandre i større eller mindre grad. For eksempel er det lett å se at dårlig kvalitet på håndverket ofte også vil påvirke formidlingen.

Det er ikke alltid så lett å skille kvalitetsområdene fra hverandre. Skyldes en "tam" framføring at man ikke har et bevisst forhold til musikkens uttrykk eller at eleven ikke mestrer håndverket godt nok? Det er ikke alltid så viktig å plassere årsaken i et av kvalitetsområdene, men poenget er at man ser etter alle sider i vurderingsdialogen.

På neste side blir kvalitetsområdene satt sammen til et samtalerom og vi bruker to konkrete eksempler på forenkling og konkretisering inn mot bestemte aktiviteter.

NESTE SIDE
FORRIGE SIDE
Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map

© Musikkpedagogikk.no 2012 Materialet er vernet etter åndsverkloven.
Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

Utviklet av Imaker as