Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Lær rytmer med rytmekort

Tekst leses ikke som enkeltbokstaver, men som ordbilder - grupper av bokstaver som danner meningsfulle ord. Slik er det også med noter.


Musikkpedagoger diskuterer om noter har en plass i den aller første begynner-opplæringen eller om de skal innføres først på et senere tidspunkt. Vi lar den debatten ligge akkurat nå, og ser på hvordan bruk av rytmebilder kan forsterke læring, - uansett om målet er å lese noter eller ikke.

Hjernen leter etter gjenkjennelige helheter i nær sagt alle sammenhenger. Når du leser denne teksten gjenkjenner du derfor mange ord som bilder - ordbilder. Samtidig må du også kunne lydere deg gjennom et nytt ord du ikke kjenner så godt. Slik leser vi, ved forene flere strategier for å avkode skriften foran oss. I leseopplæring tar man hensyn til dette.

Det er lite som tyder på at notelesing bør være vesentlig annerledes. I musikkens skriftspråk har vi jo også helheter, eller bilder, som forekommer oftere enn andre. Eksempler på dette kan være:

Et barn som skal lære å lese noter må gjenkjenne både noteverdier/rytme og tonehøyder/melodi. Det er mye informasjon på en gang og en krevende oppgave. Men den kan forenkles hvis læreren er oppmerksom på hvilke mønstre som finnes i notebildet og tar utgangspunkt i disse. Det enkleste er nok ofte å starte med rytmer.

Rytmekort

Som ordbilder i leseopplæringen, kan rytmebilder gjøre lesing av noter mer effektivt. Eleven lærer å kjenne igjen rytmebilder og automatisere utførelsen av disse. En trenet musiker leser automatisk både rytmer og deler av melodien som bilder. Det frigjør kapasitet til å analysere bilder som ikke er kjent fra før. For en som ikke er så erfaren vil det være nyttig å trene på å lese bilder.

Rytmekort er derfor et godt hjelpemiddel innen all musikkundervisning der det brukes noter. Hvis man ikke har som mål å lære noter, så gir rytmekort mulighet for konkretisering og visualisering som forsterker læringen.

Rytmekort er fine å bruke til

  • både individuelt arbeid gruppearbeid og undervisning i hel klasse.
  • både grunnskole, musikk- og kulturskole, fritidsmusikklivet m.m.

Når eleven skal videre...

Det er ikke mange skoler som finner det hensiktsmessig å lære alle elever mer avansert notelesing, og det kan nok være en riktig prioritering. Det er likevel verd å merke seg at en elev som skal lære seg å synge/spille et instrument etter noter (f.eks. i kulturskolen) kan ha stort utbytte av trening med rytmekort. Hvis denne rytmen er er automatisert


så blir det også lettere å lese denne melodien:

Senere i opplæringen lærer man seg også å lese melodier på samme måte. Enkelte melodiske bevegelser gjenkjennes som et bilde. Det kan være en del av en skala, treklang etc. I eksemplet over vil en trenet noteleser gjenkjenne den første takten som en C-dur akkord uten å måtte analysere hver enkelt tone. Det sier seg nesten selv at når f.eks. en pianist kan lese avanserte noter rett fra bladet, så er det fordi hun kjenner igjen bilder fra tidligere øving.


Ferdige rytmekort til undervisningen

Serien Rytmekort 1-4 inneholder forslag til hvordan du kan bruke rytmekort i undervisningen. Her får du ferdige rytmekort i stigende vanskelighetsgrad. Hver del inneholder en beskrivelse, kopioriginaler og en mappe med bildefiler for bruk på f.eks. elektronisk tavle e.l. Som vanlig på Musikkpedagogikk.no lar vi deg kjøpe de kortene du trenger, og har derfor delt serien inn i 4 deler:

Rytmekort 1
For rytmetrening på elementært nivå, med vekt på enkle noteverdier i 2- og 4-takt. Pauser settes sammen av firedelspauser for lettere å forstå tellingen. Alle kortene representerer to eller fire grunnslag. 12 rytmekort følger med som kopioriginaler og som bildefiler.
Noteverdier: Helnote, halvnote, firedelsnote, åttendeler i grupper på to og fire.
Pauser: Firedelspause.

Rytmekort 2
For rytmetrening med enkle rytmer som går litt videre fra Rytmekort 1. Nye elementer er punkteringer, synkoper, helpause, halvpause og noen bindebuer som bl.a. kan brukes til å forklare punkteringer. Her er også repetisjonstegn og styrkegrader tatt med. 8 nye rytmekort, repetisjonstegn, styrkegrader og bindebuer følger med som kopioriginaler og bildefiler. Brukes sammen med Rytmekort 1.
Noteverdier: Punktert halvnote, punktert firedelsnote og enkeltstående åttendeler.
Pauser: Helpause, halvpause.
Andre tegn: Repetisjonstegn, bindebuer og styrkegrader

Rytmekort 3 (kommer...)
Rytmekort for 3-delte taktarter. Noen vanlige rytmebilder som passer til 3/4-takt og 3/8-takt eller som kan settes sammen til 6/8-takt, 9/8-takt og 12/8-takt. I tillegg følger det også med en enkeltstående firedel og to åttendeler som kan brukes i kombinasjon med kort fra Rytmekort 1 og 2 for å skape flere notebilder. 11 nye rytmekort følger med som kopioriginaler og bildefiler.

Rytmekort 4
(kommer...)
For videre trening på neste nivå. Med trioler, sekstendeler og åttendels-punkteringer som nye elementer. 15 nye kort og tegn følger med som kopioriginaler og bildefiler.
Noteverdier: Åttendel, sekstendel, åttendelspunktering og trioler av firedeler,
åttendeler og halvnoter.

Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser: