Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Noter - til nag eller nytte?

Kunnskapsløftet forutsetter at man skal bruke «ulike former for notasjon», men ingen av kompetansemålene presiserer dette til å lære noter. Er det nyttig å lære noter i grunnskolen?


Vi har i hovedsak to former for notasjon av musikk:

Tradisjonell notasjon / noter er et eget symbolsett satt sammen til en «skriftspråk» for musikk. Dette er nokså nøyaktig for visse musikkformer, men uegnet for andre.


Grafisk notasjon er notasjon av musikk/lyd ved hjelp av tegninger og grafiske symboler.

Av disse to er tradisjonell notasjon klart den mest utbredte og den som egner seg best til å notere musikk innen mange sjangrer. Men det tar relativt mye trening å lese noter godt nok til å spille samtidig, særlig når man også er nybegynner på instrumentet. Grafisk notasjon er mer intuitivt og bl.a. bedre egnet til å utvikle lyttekompetanse i begynneropplæring. Hva skal vi bruke i grunnskolen?

Det å lese noter på et funksjonelt nivå innebærer at man leser nokså flytende, slik at man klarer å spille/synge samtidig. Det krever mye trening. Men mange barn begynner å spille før de mestrer å lese tekst/bokstaver godt. Det er en av mange grunner til at gehørspill har blitt stadig mer vanlig i begynneropplæringen, uavhengig av sjanger. Noen velger også ulike typer av grafiske forenklinger av noteskriften. Samtidig vil så godt som alle som får undervisning på et instrument før eller siden lære noter og i sangbøker brukes noter for å vise melodien.

Dette får betydning for musikkfaget i grunnskolen. Elevene lærer sjelden å lese noter på et funksjonelt nivå i løpet av den korte tiden vi har til musikkfaget. Notelære kan dermed lett innebære en teoretisering av faget og man har liten bruk for noter hvis man ikke rekker å anvende det til praktisk musisering. Noen velger derfor å droppe all notasjon, eller kun bruke grafisk notasjon.

Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser: