Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

3: Noter eller ikke?

Det er flere hensyn å ta, bl.a.:

 • Er elevene på et nivå mht alder og modning som gjør det hensiktsmessig å lære noter?
 • Har vi nok tid i musikkfaget til å prioritere notelære?
 • Eller vil notelære ta uhensiktsmessig mye tid på bekostning av praktisk musisering?
 • Er det en relevant kompetanse for alle elever?

Noter er utvilsomt nyttig for musikkutøvelse. Kunnskapsløftet uttrykker dessuten at notelære vil kunne bidra til utvikling innen de grunnleggende ferdighetene å kunne lese og skrive. Ut i fra et generelt dannelsesperspektiv kan man imidlertid mene at det er viktigere å fokusere på utøvende elementer som sang med fokus på intonasjon, samspill / formidling og komponere. Tiden er knapp og vi må gjøre noen valg, men det trenger likevel ikke være et enten - eller.

Jeg foreslår å bruke noe tid på notelære på 5.-7. trinn. Elevene lærer om noter, men vi bruker ikke nok tid og fokus til å utvikle funksjonell lesing. Målet er å avmystifisere notesystemet og de skal kjenne noen grunnleggende prinsipper:

Tonehøyde:

Elevene kjenner til

 • at lysere toner noteres lenger opp og dypere toner lenger ned i notesystemet
 • hva G- og F-nøklene betyr
 • at notesystemet består av 10 linjer (11 med hjelpelinjen mellom stavene)
 • at vi ofte bare bruker 5 linjer (+ hjelpelinjer), for eksempel i sangbøker
 • hva notene i en C-dur skala heter
 • tegn for styrkegradene forte, mezzoforte, mezzopiano og piano
 • at det finnes tegn for "de svarte tangentene" og en rekke andre tegn

Varighet / rytmer:

 • Elevene kan lese enkle rytmer notert med halvnoter, firedeler, parvise åttendeler, halv- og firedelspause

Valg av trinn har å gjøre med at vi bør vente til elevene leser tekst noenlunde funksjonelt. Videre har 5.-7. trinn mer musikk pr. uke enn både 1.-4. og 8.-10. trinn.

Begrensningene mht hva elevene skal lære er knyttet til tidsfaktoren og at det tar mye trening å lese noter funksjonelt. Vi vil prioritere utøvende og skapende aktiviteter.


Oppdatert: 29.09.2011 02:57
av Eldar Skjørten

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev