Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


"Øyekast-skjema"- nyttig verktøy i tilpasset opplæring

Musikkfaget gir store og gode muligheter for tilpasset opplæring. Samtidig kan det være utfordrende å følge opp elever systematisk, slik at elever med særskilte behov får et godt faglig og sosialt tilbud. Derfor presenterer vi her et nyttig verktøy, hentet fra artikkelen "Meeting special needs in Music class" av Mary S. Adamek (i Spruce (red) 2002).


Sentrale prinsipper

Adamek skisserer fire viktige prinsipper for tilpasset opplæring:

  • delvis deltakelse
  • normalisering
  • gjensidig avhengighet
  • individualitet.

Delvis deltakelse (partial participation) innebærer at eleven kan ha nytte og glede av å delta i deler av undervisningen, selv om hun/han er forhindret fra å delta fullt ut. I musikk vil det være mulig å sørge for at disse oppgavene og aktivitetene er meningsfulle, for eksempel i samspill.

Normalisering innebærer å gi elever med spesielle behov et faglig tilbud som ligger nær den "vanlige" eller "normale" undervisningen. Prinsippet innebærer ikke at det finnes elever som er normale og andre som ikke er normale, men sikter mot å gi elevene muligheter til å lære og utvikle seg som medlemmer av fellesskapet.

Gjensidig avhengighet (interdependence) forsøker å favne verdien av å kommunisere, utvikle relasjoner og samarbeide med andre i klasserommet.

Individualitet som prinsipp innebærer å verdsette alle elever som individer med egne behov og forutsetninger. Dette er et prinsipp som til fulle er nedfelt i Kunnskapsløftet, for eksempel i Læringsplakaten.

NESTE SIDE
Jon Helge Sætre
Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map