Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Godt vurderingsarbeid - hva er gulroten?

Mye kan sies om motivasjon, ikke minst om lærerens. Gjennom Kunnskapsløftet har vi fått et sterkere fokus på vurdering og det lukter mer arbeid. "What's in it for me?"


For en del år tilbake gikk mye av innsatsen i vurderingsarbeidet med til å sette merkelapper på elevene. Hvem kan hva? Og hvem er skikket til å få fortsette utdanningsforløpet? Med årene er fokuset dreiet mer i retning av læring og det er lansert en rekke metoder for å ta eleven med i vurderingen av sin egen kompetanse. Planbok, mappemetodikk og flere liknende metoder møtes i troen på at vurderingens viktigste funksjon er å vise vei videre. Vi kaller det vurdering for læring.

Sluttvurdering og underveisvurdering

Merkelappen og silingsfunksjonen etter endt skolegang er likevel ikke borte, men kalles nå sluttvurdering. Her gis informasjon til elever og andre om hvilket kompetansenivå man har oppnådd, sett i forhold til målene i læreplanen. Underveisvurderingen tar derimot sikte på å veilede eleven på vei til å nå de samme målene. Mye av mitt arbeid som lærer ligger jo i denne veiledningen, - kanskje er dette gulroten for meg?

Underveisvurdering er vurdering for læring.

NESTE SIDE

Eldar Skjørten
Del på:
Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev