Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

2 - Underveisvurdering


Underveisvurderingens hensikt er altså å fremme læring.

I dette ligger det at læreren identifiserer elevens kompetansenivå, analyserer sterke og svake sider og bruker dette til å gi tilbakemeldinger og veiledning som hjelper eleven i å utvikle kompetansen sin videre. Læreren kan også bruke underveisvurdering til å justere undervisningen etter de spor som samlet sett gir høyest måloppnåelse og til å legge til rette for tilpasset opplæring.

Underveisvurdering er rettet fremover, - mot høyere elevkompetanse.

Dette arbeidet kan ha mange former. Den kontinuerlige dialogen er kanskje aller viktigst, men den er vanskelig å dokumentere. Derfor er ulike typer dokumentasjon og synliggjøring også viktig. I musikkfaget er det nærliggende og bruke enkle video-/lydopptak og daterte notater fra timene. I noen tilfeller kan skriftlige produkter, loggbok o.l. være hensiktsmessig, men ulempen er at dette lett kan dreie arbeidsformene bort fra praktisk musisering og skapende musikkarbeid.

Hvis vi klarer å bruke underveisvurdering til å fremme læring, så skulle det gi mulighet for en rekke positive effekter:

LÆREREN

 • Blir bedre kjent med elevens kompetanse og kan derved gi god undervisning.
 • Får tilbakemeldinger på eget undervisningsarbeid. Hva fører til læring?
 • Oppnår større faglig metodisk bevissthet?

ELEVENE

 • Opplever større forutsigbarhet og fokus. Det kan igjen gi:
  • Økt læringsutbytte.
  • Bedre motivasjon.
  • Bevissthet om fagets innhold.

FORELDRENE

 • Ser tydelig hva eleven gjør på skolen og hvilke læringsresultater det gir.
 • Ser også hvilke områder der eleven ikke oppnår gode resultater.
 • Får dermed økt mulighet til å følge med og engasjere seg.

SKOLEN

 • Kan dra nytte av at faktiske læringsresultater blir synlig.
 • Kan dermed lettere definere behov for utvikling og tilførsel av kompetanse gjennom etterutdanning og sammensetting av personalet.

Økt læringsutbytte bidrar til å gi oss følelsen av å lykkes i jobben og samfunnet vil lettere kunne verdsette det vi gjør. Det skapes med andre ord gode relasjoner i alle retninger.

Er det gjennomførbart?

For å finne ut om underveisvurdering er gjennomførbart i hverdagen trenger vi svar på tre spørsmål:

 1. Kan vurderingsarbeidet bli en arbeidsform for det vi allerede gjør, - ikke bare et ekstraarbeid?
 2. Kan vurderingsarbeidet økonomisere annen tidsbruk?
 3. Kan vi finne gode rutiner for vurdering og dokumentasjon?
NESTE SIDE
FORRIGE SIDE
Del på:
Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map