Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

Vurdering som arbeidsform

Kan vurderingsarbeidet bli en arbeidsform for det vi allerede gjør, - ikke bare et ekstraarbeid?


3 - Utgangspunkt i kompetanse

De fleste er opptatt av at musikkfaget skal inneholde mest mulig praktisk og musisk aktivitet. Det er bra og helt i tråd med læreplanens intensjon for faget. Men har vi som lærere blitt for mye aktivitetsorientert? Blir vurderingen preget mer av beskrivelser av deltakelse, heller enn hvilken kompetanse som er utviklet?

Vurderingsarbeidet blir lettere om planleggingen av en aktivitet tar utgangspunkt i hvilken kompetanse man ønsker å utvikle. Det kan forenkle lærerens oppgaver hele veien:

  • Planlegge aktivitet og progresjon.
  • Velge fokusering innenfor aktiviteten.
  • Formidle læringsmål til elevene.
  • Se etter kjennetegn på god måloppnåelse.
  • Vurdere og veilede.

Et forarbeid som tar utgangspunkt i hvilken elevkompetanse som skal utvikles sier implisitt også noe om vurdering. Hvis vi vet hvor vi skal er det også lettere å vite om vi er på rett vei.

Jeg ønsker derfor å endre min undervisningspraksis til i større grad å ta utgangspunkt i den kompetansen som skal utvikles. Forarbeidet blir ikke mer omfattende av det, jeg bare starter i en annen ende.

Når vi tar utgangpunkt i kompetanse som skal utvikles, så er neste tanke nærliggende: Hvordan vet vi nå kompetansen er utviklet på tilstrekkelig nivå? Hvordan ser vi at målene er oppnådd? Her kommer kjennetegn på måloppnåelse inn i bildet.

Når jeg former undervisningen basert på kompetansen som skal utvikles, så kan jeg også gjøre meg opp en mening om hva som er godt nok. Dette må formidles til elevene.

Det er grunn til å tro at vi lettere kommer til mål, når både lærer og elever vet hvor mål er.

Les mer om kjennetegn på måloppnåelse.

NESTE SIDE
FORRIGE SIDE
Del på:
Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map