Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

5 - Økonomisere tidsbruken

Kan vurderingsarbeidet økonomisere annen tidsbruk?


Vi ser at underveisvurdering handler om å gi tilbakemeldinger og veiledning som hjelper eleven i å utvikle kompetansen sin videre. Dette er kjernen i lærerens arbeid og utgjør sånn sett ikke noe nytt. Men kan et sterkere fokus på strukturert og målrettet underveisvurdering hjelpe oss ved å effektivisere det vi allerede gjør?

Vi har pekt på at forarbeid med utgangspunkt i kompetanse og dialog som inneholder vurdering sparer oss for ekstraarbeid. Men når vi vet hva vi skal se etter, og eleven vet hva som skal presteres, - er det ikke da også sannsynlig at vi arbeider mer effektivt fram mot målene?

For det første ligger det bedre til rette for at eleven kan være delaktig i å vurdere egen kompetanse og dermed selv justere både innsats og faglig arbeid underveis. Det likner litt på ting som tidligere er sagt og skrevet om "ansvar for egen læring", men nå er mål og kjennetegn på måloppnåelse tydeligere definert og uttalt. Det muliggjør et effektivt samarbeid mellom elev og lærer.

For det andre: I samtaler med andre lærere hører vi at de som arbeider med å utforme kjennetegn på måloppnåelse opplever at:

  • de blir bedre på oppgaveformulering.
  • undervisningen er mer presis i forhold til kompetansen som skal utvikles.
  • det er lettere å vite hva man skal se etter hos elevene.
  • de gir mer presise tilbakemeldinger til elevene.
  • elevene er mer motiverte for læringen.

NESTE SIDE
FORRIGE SIDE
Del på:
Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss