Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

6 - Rutiner for vurdering og dokumentasjon

Kan vi finne gode rutiner for vurdering og dokumentasjon?


Gode rutiner må innebære at vurderingsarbeidet er lagt opp hensiktsmessig og gjennomførbart.

Hensiktsmessig:

  • Tar vurderingsarbeidet hensyn til fagets utøvende og skapende karakter? Vi ønsker ikke å dreie fokus bort fra klingende musikk, utøvelse og musikalsk skaping. Det kan imidlertid lett skje om vurderingen i for stor grad baseres på tradisjonelle prøver og skriftlige arbeidsformer.
  • Gir vurderingen tilbakemelding og rettledning - fremmer den læring? For at det skal være mulig må vurderingen kunne formidles i læringssituasjonen.
  • Er grunnlaget for vurderingen dokumentert? Vi har vært inne på at underveisvurderingen skjer kontinuerlig, som en del av arbeidsformen og dialogen mellom lærer og elev. Ut fra det perspektivet sier det seg selv at ikke alt vurderingsarbeidet kan dokumenteres. Vi må imidlertid finne de punktene som gjør oss i stand til å ha belegg for de vurderingsuttrykk (f.eks. karakterer) som formidles til eleven eller foreldrene.
  • Skjer vurderingen systematisk? For at vurdering skal gi et troverdig bilde av elevens kompetanse i faget kan forsikre oss om at informasjon er samlet inn systematisk over tid.

Gjennomførbart:

  • Er dokumentasjonen enkel å innhente? I noen fag og emner er elevproduktene i seg selv den dokumentasjonen som trengs for å vurdere. Det kan også være tilfelle i musikk, f.eks. ved komponering på datamaskin. Når man skriver en fortelling er produktet også dokumentasjon nok. Men når en gruppe elever komponerer et stykke musikk for akustiske instrumenter er det å dokumentere produktet en egen prosess som tar til etter at produktet er ferdig. Da må læreren ha skapt rutiner og ha egnet utstyr som gjør at dokumentasjoen ikke blir komplisert og arbeidskrevende i seg selv.
  • Skjer vurderingen systematisk? De fleste lærere har vel erfart at arbeidsdagen kan gå i ett. Den ene undervisingstimen følger den andre, senere på dagen er det tid for møter. Gode skjemaer og rutiner for når man tar daterte notater fra arbeidet kan være eksempler på systematikk som gjør vurdering og dokumentasjon gjennomførbart.

Se Kvalitetsmodellen for konkrete tips til dokumentasjon av utøvende og skapende aktiviteter i musikkfaget.

FORRIGE SIDE
Del på:
Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget