Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Kjærkommen presisering om vurdering

Lovdata

En ny endring i forskriften til opplæringsloven trer i kraft 4. august. Det dreier seg om en kjærkommen presisering som mange lærere har ønsket seg!


14.08.2011

Jeg har de siste årene holdt rundt 25 kurs om vurdering i musikkfaget. Et spørsmål som har dukket opp igjen og igjen er: Hvordan setter vi karakterer for elever som ikke deltar i undervisningen? Det kan handle om stort fravær eller elever som av ulike grunner ikke utfører det skolearbeidet som læreren legger opp til. Tidligere het det i forskriften til opplæringsloven at "saken skulle legges fram for rektor" dersom det var tvil om grunnlaget for vurdering var tilstede. Dette har nå blitt langt tydeligere:

Eleven har også et ansvar

Forskriften, med den nye endringen, presiserer at eleven også har en plikt til å sørge for at læreren får et grunnlag for fagvurderingen. I den nye §3.3 heter det:

"Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget."

Konsekvensene av å ikke bidra til dette kan bli alvorlige for eleven:

"Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter."

Gjensidig

Skolen har selvfølgelig også en vesentlig del av ansvaret ved at læreren skal "leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven".

Kunnskapsdepartementet skriver følgende på sin nyhetssak om endringen:

"De nye bestemmelsene er klarere og lettere å forstå enn de tidligere. Det vil fra nå av være tydelig for alle at elever og lærere har et gjensidig ansvar for at grunnlaget for vurdering skal være til stede. Elevenes ansvar består i å møte fram til og delta aktivt i opplæringen. Stort elevfravær kan resultere i at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse. Dette vil kunne få store negative konsekvenser for eleven. Lærerens ansvar består i å legge til rette for at hun/han får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens oppnådde kompetanse."

Erfaring har vist at denne presiseringen var viktig for lærerne, som da også har gitt stor tilslutning til forslaget i høringsrunden. Selve fagvurderingen blir ikke enklere med dette, men presiseringen av gjensidigheten kan bidra til å skjerpe enkelte elever og foreldre. Samtidig vil tydeligere rammer forhåpentligvis kunne avlaste lærere/rektorer som har måttet bruke tid på nokså unyttige diskusjoner.Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map

© Musikkpedagogikk.no 2012 Materialet er vernet etter åndsverkloven.
Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.