Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Vurderingsveileder fra Utdanningsetaten i Oslo

Høgskolen i Oslo har på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo ledet arbeide med å lage et veiledningshefte for vurdering i musikkfaget. Her kan du laste ned heftet.


26.10.2009

Veilederen er utformet av Jon Helge Sætre (Høgskolen i Oslo) og John Vinge (Høgskolen i Hedemark). Foruten å gi innsikt i de formelle retningslinjene, tar veilederen også sikte på å gi eksempler på hvordan vurderingsarbeidet kan foregå. Til det siste har forfatterne blant annet innhentet erfaringer og eksempler fra lærere.

Oppdraget

I det daglige arbeidet er det lett å gå rett til de praktiske oppgavene, uten først å ha klarhet i hva som egentlig er oppdraget. Det kan føre til frustrasjoner og unødvendig lange diskusjoner blant lærere, fordi man egentlig ikke har en felles oppfatning om hva vurderingsarbeidet skal være. De to første delene av heftet er derfor nyttige. De gir en kortfattet og presis oversikt over det oppdraget vi har fått gjennom forskriften til opplæringsloven, kapittel 3 om vurdering. Samtidig har forfatterne lagt inn presiseringer på flere viktige områder, både generelle og spesielt knyttet til musikkfaget.

Skolens ansvar

En slik presisering finner vi i innledningen på s. 3, "Skolens ansvar", der man fastslår at visse rammebetingelser er en forutsetning for å gi en opplæring i samsvar med Kunnskapsløftet. Formuleringen er verken spenstig eller veldig konkret, men noe annet var kanskje ikke å forvente i et hefte utgitt av skoleeier. At den i det hele tatt er med er imidlertid et viktig og kjærkomment signal. For det er verken mulig å gi god musikkundervisning eller gjøre et vurderingsarbeid knyttet til målene i Kunnskapsløftet uten egnede rom, musikkinstrumenter, lydanlegg og annet utstyr.

Konkrete eksempler

Så kommer en del der forfatterne trekker opp noen generelle rammer for vurdering i musikkfaget. Vi får et nyttig blikk på hvordan kompetansen kan struktureres ("vite at" og "vite hvordan"), og vekten på balanse i valg av vurderingsformer begrunnes med konkrete referanser til læreplanen.

Til slutt gir heftet eksempler på redskaper i vurderingsarbeidet. Heldigvis, i en slik veiledning, har denne delen fått mest plass. Her er vurderingsarbeidet sett i et større perspektiv. Det starter med treårsplaner (ungdomstrinnet), går via års- og temaplan, underveisvurdering og egenvurdering - til sluttvurderingen etter endt opplæring på 10. trinn. I alle ledd vises det til konkrete eksempler og erfaringer fra praksis. Dette er "matnyttig", samtidig som det viser helheten i vurderingsarbeidet.

Eksemplene er konkrete, gode og basert på erfaring fra lærere på ungdomstrinnet. Man kunne kanskje ønsket seg enda flere av dem, men da hadde heftet også blitt større og "tyngre" å komme gjennom.

Heftet henviser også til Kvalitetsmodellen, som også har enn egen seksjon her på Musikkpedagogikk.no.

Heftet er på 24 sider og har en oversiktlig og ryddig utforming. Det har blitt et hefte som både er lettlest og har praktisk nytteverdi.

Bommer i valg av målgruppe?

Jeg undrer meg på hvorfor man har valgt innsnevre målgruppa til kun ungdomstrinnet. Oppdraget knyttet til vurdering på barne- og ungdomstrinnet er omtrent likt. Forskjellen er at ungdomstrinnet skal gi en karakter og at man har sluttvurdering etter 10. trinn. Kravene til dokumentasjon og formuleringer av vurdering for læring er imidlertid de samme. Dersom en veiledning kun utgis for ungdomstrinnet, så gir det samtidig et svært uheldig signal med hensyn til prioritering av vurdering på barnetrinnet. Her har man ofte kommet langt kortere i vurderingsarbeidet, spesielt i praktisk-estetiske fag. Riktignok "brenner" det mest på ungdomstrinnet, men det at det knapt ulmer på barnetrinnet er heller ikke bra - verken for faget eller for elevene.

Nå er det heldigvis lett for Utdanningsetaten i Oslo å gjøre noe med dette. Med utgangspunkt i veilederen for ungdomstrinnet er det fort gjort å lage et tilsvarende hefte for barnetrinnet.

Og den utfordringen bør etaten ta, for veilederen har blitt et "must" for alle som underviser i musikkfaget!

Last ned veilederen gratis (PDF-fil). (Lagt ut med tillatelse fra Utdanningsetaten i Oslo.)

Ta kontakt med Utdanningsetaten i Oslo for å kjøpe papirutgaven.Se også:

I veilederen henvises det til en dynamisk vurderingmodell for å snakke om og vurdere kvalitet i utøvende og skapende arbeid. Denne Kvalitetsmodellen kan har en egen seksjon her på Musikkpedagogikk.no.


Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map