Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

Komponere med stemmen

Her får du tre enkle aktiviteter for å komponere med stemmen. Regnvær inneholder felles improvisasjon, mens Ulike stemmelyder og Finn samme tone fokuserer mer på en dirigent som leder elevene gjennom komposisjonen. De to siste er også fine øvelser for langsiktig arbeid med bevisstgjøring av stemme og intonasjon.

En bruker Kr. 49.00

Flere brukere:

Inntil 2 brukere på samme skole:
kr. 98.00
Inntil 4 brukere på samme skole:
kr. 147.00
Inntil 6 brukere på samme skole:
kr. 229.00
Flere enn 6 brukere på samme skole


Nøkkelopplysninger:

Anbefalt årstrinn: 1.-7. trinn
Hovedområde: Musisere, Komponere, Lytte
Kompetansemål fra Kunnskapsløftet:

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

(Musisere, etter 2. trinn:)
bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder

(Komponere, etter 2. trinn:)
• sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner

(Lytte, etter 2. trinn:)
• samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi
• samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo

(Musisere, etter 4. trinn:)
• imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger
• [...] synge med fokus på intonasjon

(Lytte, etter 4. trinn:)
• gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

(Musisere, etter 7. trinn:)
• oppfatte og anvende form, klang, dynamikk [noen av grunnelementene]

(Lytte, etter 7. trinn:)
• improvisere med stemme [...] med utgangspunkt i enkle [...] melodiske [...] mønstre
• lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene


Forslag til kjennetegn på måloppnåelse:

På 1.-2. trinn er det naturlig å vektlegge hvordan eleven
-
bruker ulike tonehøyder og styrkegrader med stemmen
- tilpasser seg til gruppa, notasjonen og dirigentens tegn
- samtaler om musikken

På 3.-4. trinn er det naturlig å vektlegge hvordan eleven
-
bidrar til felles improvisasjon og tilpasser seg til gruppa
-
prøver å synge lik tone som de andre der det skal være
-
beskriver musikken med enkle faglige begreper

På 5.-7. trinn er det naturlig å vektlegge hvordan eleven
-
oppfatter og bruker grunnelementene til å forme musikken og beskriver de med enkle faglige begreper
-
improviserer og forholder seg til gruppa og til oppgaven
-
lager egne komposisjoner og noterer disse med grafisk notasjon

Vedlegg:
3 stk bildefiler for bruk på elektronisk tavle e.l.
Antatt tidsforbruk: Egner seg godt til små jevnlige drypp eller til oppvarming.
Henvisninger:

Fra boka «Komponering. Kunnskap & kreativitet.» av Kai Lennert Johansen.
Lenke: Boka hos Notebutikken.no.

Tilrettelagt av:
Forfatter: Kai Lennert Johansen
Tilrettelegging for Musikkpedagogikk.no: Eldar Skjørten
Bearbeidet for Musikkpedagogikk.no med tillatelse fra forfatter og forlag.

Antall sider: 12

Varenr./versjon: 118/1.0
Oppdatert 07.02.16


Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map