Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Du er her » Musikkpedagogikk.no

Det rimer

"Det rimer" er en aktivitet for de yngre elevene. I sangen kan alle være med på å dikte, rime og utforme teksten selv. Det passer også fint å lage enkle bevegelser til den. Her får man mestring og glede, samtidig som man leker med musikalske grunnelementer. Det følger også med en lydfil med akkompagnement.

En bruker Kr. 49.00

Flere brukere:

Inntil 2 brukere på samme skole:
kr. 98.00
Inntil 4 brukere på samme skole:
kr. 147.00
Inntil 6 brukere på samme skole:
kr. 229.00
Flere enn 6 brukere på samme skole


Nøkkelopplysninger:

Anbefalt årstrinn: 1.-5. trinn
Hovedområde: Musisere, Komponere
Kompetansemål fra Kunnskapsløftet:

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

(Musisere, etter 2. trinn:)
• bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
• delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim [...]
• delta i framføring med sang, samspill og dans

(Komponere, etter 2. trinn:)
• utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse

(Lytte, etter 2. trinn:)
• samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo

(Musisere, etter 4. trinn:)
• beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon
• framføre sang, spill og dans i samhandling med andre

(Komponere, etter 4. trinn:)
• eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i enkle samspill

(Lytte, etter 4. trinn:)
• gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form

Vedlegg:
• Lydfil: 121 Det Rimer.mp3
Antatt tidsforbruk: 2-3 timer
Henvisninger:

Opplegget er en bearbeidet versjon av et tilsvarende opplegg fra SpilleTrilleBoka 1 av Sølvin Refvik, utgitt på Norsk Noteservice AS.
Lenke: SpilleTrilleBoka hos Notebutikken.no

Se også 122 Inne i skogen.

Tilrettelagt av:
Idé, tekst og musikk: Sølvin Refvik
Tilrettelagt for Musikkpedagogikk.no av Eldar Skjørten
Antall sider: 6

Varenr./versjon: 121/1.0
Oppdatert 24.01.17


Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0