Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Hva ser du etter i vurderingen?

Det blir krøll når elever og lærere har ulikt faglig fokus. Denne videoen er ganske talende...

Først kan du ta følgende oppmerksomhetstest. Start videoen nedenfor og følg instruksjonen nøye:

Hva har dette med musikkfaget å gjøre?

Vel, det handler jo om hva vi ser etter - og hva vi ser? Eller hører... I arbeidet med vurdering er det avgjørende at lærer og elever har et felles fokus. Den faglige dialogen kan bli vanskelig om elevene for eksempel fokuserer på å lage musikk som er morsom og bobler av kreativitet, mens læreren lytter etter kompositoriske virkemidler.

Aktiviteten

Ofte vil denne type misforståelser kunne unngås ved at lærer og elever på forhånd er enige om hva som er målet for aktiviteten.

  • Hva skal vi lære?
  • Hva er godt nok?

Hva skal vi lære?
Det handler om å sette klare, tydelige mål for læringsøkten. Gjerne helt konkrete. I forbindelse med f.eks. spilling kan det ofte være nyttig å gi eksempler, spille og demonstrere. Omfattende forskning viser at elevene lærer mer når de kjenner til målene for arbeidet.

Hva er godt nok?
På den ene siden kan vi si at utviklingen kan være uten grenser, men har ikke elevene også krav på å vite hvor vi legger lista? Svaret på spørsmålet om hva som er godt nok blir en presisering og konkretisering av målene for aktiviteten. (Det hindrer oss ikke i å vise veien videre for elever som har kapasitet til å strekke seg utover det som er forventet i skolen.)

Til sammen blir dette formuleringer av kjennetegn på måloppnåelse, til stor hjelp for både lærere og elever. Elevene skal gis anledning til å utvikle seg i den retning som læreren forventer. Og læreren skal vite hva elevene prøver å vise. (Knyttet til videoen over: Det hjelper lite å prøve på morsom moonwalk hvis læreren bare ser etter pasninger.)

Hva med frie oppgaver og åpne spørsmål?

Hvis alt arbeid skal rammes inn av klart formulerte mål, - er det da ikke lenger plass til frie oppgaver? Hva med kreativitet? Er ikke kunstens vesen kjennetegnet også ved rom for å overraske og tilby det uforutsigbare?

Jo, det er viktig å ta vare på disse sidene ved musikkfaget. Med hensyn til vurdering kan man f.eks. opprette "vurderingsfrie soner". Men det løser ikke hele problemet, for i et kunstfag er jo kreativitet ikke bare adspredelse og lek. Det er også en side ved kompetansen som skal vurderes, f.eks. innenfor hovedområdet komponere.

Samtidig kan åpne oppgaver gi resultater som ikke bare fokuserer på kreativitet, men på vidt forskjellige kompetanseområder. Hva skal læreren se etter da?

Kvalitetsområder

Kvalitetsmodellen tegner opp seks områder, kalt kvalitetsområder, som peker på ulike sider av kvalitet i utøvende og skapende elevarbeid. Erfaring viser at det å innarbeide disse områdene lærerens tankesett sikrer et bredt fokus. Det blir lettere å legge merke til ulike sider ved kvalitet i elevenes arbeid. Og det blir lettere å kommunisere mer presist med elevene.

Kvalitetsområdene er generelt formulert for å passe til ulike aktivitetsformer. Så kan begrepene justeres og tilpasses etter den konkrete aktiviteten og etter elevenes alder og modning.


Oppdatert: 19.03.2012 21:41
av Eldar Skjørten

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser: