Følg oss:
twitter.jpg

Visste du at...?

Musikkpedagogikk.no gir deg mulighet til å handle ett og ett opplegg for musikktimene. Du laster ned det du vil ha - når du vil ha det - gjort på få minutter.

Flere brukere på skolen?

Kjøp tilgang for flere lærere på samme skole ved å velge dette i handlekurven. Dermed slipper skolen å kopiere i strid med Kopinor-avtalen.

Vi holder deg gjerne oppdatert om nyheter via nyhetsbrev, på Facebook eller Twitter. Enkelt og greit!


Beskrivelse av Kvalitetsmodellen

Forskningen
 forteller 
at 
godt 
vurderingsarbeid 
fremmer 
læring
 og
 effektiviserer 
undervisningen. 
Men 
hvordan 
vurderer 
vi 
utøvende 
og
 skapende 
elevarbeider 
i 
musikk?
 Musikkpedagogikk.no presenterer et verktøy til hjelp i arbeidet.


En forutsetning for godt vurderingsarbeid i musikkfaget er å kunne identifisere og peke helt konkret på de ulike kvalitetene ved et elevarbeid.

  • Hva er bra?
  • Hvor ligger potensialet for videre utvikling?

Dette er ikke bare sentrale spørsmål i vurderingsdialogen, men her ligger også kjernen i det faglige arbeidet som skal lede til læring og utvikling.

Jeg velger å sette dette i system ved å ta utgangspunkt i en dialogmodell som er utviklet ved universitetet i Århus, kalt "Ønskekvistmodellen". Denne er laget for vurdering av kvalitet i performativ kunst, men i en litt annen sammenheng enn skolens vurderingsarbeid. Noen av de samme prinsippene har likevel vist seg å være nyttige i arbeidet med å skape et verktøy for vurdering og dokumentasjon i skolen.

  • Kjernebegreper / kvalitetsområder konkretiserer sider ved kvalitet som vurderingen bør ta stilling til.
  • Disse etablerer et samtalerom som utgangspunkt for å snakke om kvalitet.
  • Piler ut fra midten uttrykker sterke og svake sider. De viser ulike sider ved kvalitet, samtidig som helheten viser en dynamisk kompetanseprofil.

Intensjon

Modellen er et verktøy som egner seg for bruk i vurdering av utøvende og skapende elevarbeid. Den hjelper oss med å:

  • Identifisere ulike sider ved kvaliteten på elevens arbeid og mestring.
  • Snakke om kvalitet med en felles forståelse for hva vi snakker om.
  • Konkretisere sider ved elevens kompetanse.

Det handler altså både om å identifisere kvalitet og om konkretisering i vurderingsdialogen. Modellen kan brukes både av læreren og i tilknytning til elevens egenvurdering. Modellen er også godt egnet til visse former for dokumentasjon.

Et gjennomgående poeng med modellen er også å skape et system for rutiner som er gjennomførbare i hverdagen. Dette kommer jeg tilbake til i den siste delen om bruksområder.

I det daglige arbeidet og i dialog med elevene kan modellen forenkles og konkretiseres til et nivå som passer aktiviteten og elevene. Det gis noen eksempler på dette videre i presentasjonen.

- Flere eksempler kommer på denne siden.

Presentasjonen fortsetter over 4 sider med hvert sitt tema:

Bla i artikkelen med knappene for "Neste side" og "Forrige side".

Musikkpedagogikk.no tilbyr også kurs der deltakerne får grundig innføring i Kvalitetsmodellen. Gjennom vurdering av praktiske eksempler, video-/ lydopptak av elever i aktivitet og diskusjon med andre lærere får deltakerne gjennomgått mange sider ved arbeidet med vurdering og dokumentasjon. Kurset har fått svært god mottakelse. Se mer informasjon her.

NESTE SIDE
Del på:

Handlekurv

0 varer | pris: kr. 0

Salgsvilkår

Tips andre om denne siden:

Problemer med å lese sider? Klikk her.

Annonser:

Last ned undervisningsopplegg Sanger Artikler om musikkfaget iPad prosjektblogg Nyhetsbrev Informasjon om kurs Spørsmål og svar om nettbutikken Kontakt oss Vil du annonsere på Musikkpedagogikk.no ? Image Map